Budeme prosazovat co jsme vám slíbili, přestože jsme vítězové v opozici

02.11.2018

Ustavující zasedání velkomeziříčského městského zastupitelstva proběhlo bez jakéhokoliv překvapení. Třináctka si odhlasovala svého starostu, svoji místostarostku a svoji městskou radu.

K této většině dospěla třináctka několik vteřin poté, co byly sečteny hlasy ve volbách. Vzápětí na to odmítli jakékoliv setkání s námi, byť jsme byli připraveni ke kompromisní dohodě a neměli jsme předsudky, ani personální podmínky. Vždyť v zastupitelstvu je proti minulému období devět nových tváří z třiadvaceti.

Šlo nám totiž v prvé řadě o jednu věc: o ukončení zničujícího stavu, kdy je přání a voličská vůle poloviny lidí v našem městě nerespektována a přehlížena. Chtěli jsme proto uzavřít stabilní smír a ukončit nesmyslné spory politiků.

Díky silnému mandátu, jednotě a rozumným návrhům věříme, že se nám naše představy podaří uvést v život. V příštích čtyřech letech máme v úmyslu přicházet nejen s vlastními nápady na zlepšení života v našem městě, díky nímž jste nás zvolili, ale chceme pomoci prosadit rozumné plány a nápady každému, kdo s nimi přijde, bez ohledu na jeho politickou příslušnost. Chceme vrátit do velkomeziříčské politiky normální uvažování, zdravý rozum a respekt k přání voličů.

Že je náš plán uskutečnitelný se teprve ukáže, ale po ustavujícím zasedání zastupitelstva máme pocit, že alespoň někteří představitelé koaliční třináctky mají zájem prosazovat dobré věci pro město spolu s námi.

Každý obyvatel Velkého Meziříčí, který už má hádek na radnici plné zuby, tak může být spolu s námi mírným optimistou. Ona třináctka už prostě nejsou stejní lidé, jako v minulém volebním období. Máme proto společně právo věřit, že při troše dobré vůle z obou stran se náš plán podaří.

To pravé Meziříčí