Ing. Petr Velička

17.08.2018

Český architekt, urbanista a krajinář, který od roku 2006 žije a tvoří ve Velkém Meziříčí.

Je dvojnásobným vítězem architektonických soutěží (Park 4 Dvory České Budějovice a Archeopark Mikulčice) a zejména držitelem významných profesních ocenění (Stavby roku Plzeňského a Jihočeského kraje, ocenění v Grand prix obce architektů, nominace na Českou cenu za architekturu 2016, výběr nejlepších staveb 2014-15 v Ročence české architektury, Zlatá jeřabina - cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku apod.)

Je také spoluautorem dokumentárních filmů České televize a knihy Aleje českých a moravských zemí.

Díla ateliéru architektů Veličkových reprezentují ČR a byla vystavována i v zahraničí například v Londýně, Ljublani, Innsbrucku nebo právě teď na celosvětovém bienále v Barceloně.


5x Petr Velička

Jste se ženou poměrně úspěšní architekti, co vás vede ke vstupu do politiky?

Chtěl bych být úspěšným politikem.

Jak to jako myslíte?

Celostátní i komunální politiku dlouhodobě sleduji a zvláště v posledních letech postrádám dodržování pravidel a dohod, slušnost a velkorysost. Při práci architekta na našich projektech jsem zvyklý postupovat následovně: dohoda na pravidlech se všemi partnery, následné dodržování nastavených pravidel, vzájemná důvěra a respekt při spolupráci.

A jak to souvisí s naším městem?

Dobrý projekt musí být postaven na vizi a zároveň musíte vědět jak ji zrealizovat. Díky mnohaleté praxi architekta mám bohaté zkušenosti s naplňováním vizí a nabízím je ke službě městu, ve kterém jsem se rozhodl žít.

Je vůbec možné skloubit povolání architekta s prací politika?

Vidím to jako výhodu, ale pokud máte na mysli střet zájmu předem musím říci, že se tímto v případě zvolení vzdávám městských zakázek pro náš ateliér.

Co říkáte na tu dvouletou šílenou kampaň proti vám?

Kdo nemá argumenty proti myšlenkám, zaútočí vždycky na jejich nositele. Kdo nestačí soupeři v tempu práce, snaží se mu aspoň zlomit nohu. Takhle to chodí co svět světem stojí. Každý normální člověk ví, že nic z těch osobních útoků, které proti nám vedou, není pravda.