Petr Velička

11.10.2018

Český architekt, urbanista a krajinář, který od roku 2006 žije a tvoří ve Velkém Meziříčí.

Je dvojnásobným vítězem architektonických soutěží (Park 4 Dvory České Budějovice a Archeopark Mikulčice) a zejména držitelem významných profesních ocenění (Stavby roku Plzeňského a Jihočeského kraje, ocenění v Grand prix obce architektů, nominace na Českou cenu za architekturu 2016, výběr nejlepších staveb 2014-15 v Ročence české architektury, Zlatá jeřabina - cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku apod.)

Je také spoluautorem dokumentárních filmů České televize a knihy Aleje českých a moravských zemí.

Díla ateliéru architektů Veličkových reprezentují ČR a byla vystavována i v zahraničí například v Londýně, Ljublani, Innsbrucku nebo právě teď na celosvětovém bienále v Barceloně.