Petr Juda

11.10.2018

Přišel jsem do Velkého Meziříčí v roce 1998. Kromě mého pracovního zařazení v nemocnici sv. Zdislavy jsem ve zdejším volejbalovém oddílu začal trénovat mládež hlavně v kategorii junioři.

V té době prakticky sport nebyl v tomto městě nijak, nebo jen minimálně dotován ze strany města. Alespoň co jsem poznal v rámci rozpočtu našeho oddílu. Pokud nějaké dotace byly, tak bez jasných pravidel.

Až teprve ve volebním období 2006-2010 na návrh sportovní komise, byl přijat systém dotování mládežnického sportu ve Velkém Meziříčí. Rovněž také došlo k jasným pravidlům rozdělování dotačních prostředků, kdy byly zohledněny skutečné náklady na činnost včetně mistrovských soutěží a členská základna.

Sportovní komise od roku 2007 vedená Radkem Necidem tato pravidla potom prosadila, aby byla přijata zastupitelstvem města. Nyní je dotace do mládežnického sportu více než dostatečná, a činí 5,9 milionu korun, včetně milionového příspěvku na trenéry. Navíc před třemi lety přibyly dotace i do sportu dospělých (700 tis.). Pravidla jsou nastavena jasně a jsou prakticky trvalá, nezávisle na tom jaké politické seskupení nebo koalice město Velké Meziříčí řídí.

Volejbalový oddíl dosáhl za posledních 20 let výrazné výsledky, mládež nastupuje v nejvyšších soutěžích kadetů i juniorů, patří mezi nejúspěšnější oddíly v celé ČR. Muži hrají druhou nejvyšší soutěž. Rozpočet klubu se blíží k milionu korun. Bez pomoci města by to rozhodně nešlo a výhodou je, že tyto peníze si můžeme zhruba předem spočítat.