Proč jsme odmítli být v redakční radě Velkomeziříčska

09.04.2019

Starosta nás vyzval, ať navrhneme někoho do redakční rady Velkomeziříčska. Má to vymyšlené tak, že v redakční radě budou tři lidé (jeden z koalice, jeden z opozice a jeden "nezávislý", kterého jmenuje rovněž vedení města). Znamenalo by to, že má v redakční radě dvoutřetinovou většinu. Jednoduše řečeno: taková redakční rada by schválila, co by pan starosta chtěl a ten zástupce opozice by sloužil jen jako zástěrka a alibi. 

To nepovažujeme za férové ani vůči nám, ani vůči obyvatelům města a nakonec ani vůči Velkomeziříčsku. Ještě donedávna mělo Velkomeziříčsko apolitickou redakční radu z odborníků a bylo to tak správně. Proto jsme panu starostovi odpověděli takto:

Vážený pane starosto,
právě proto, že vaše koalice zamítla návrh opozice na změnu fungování redakční rady a jmenování jejích členů, se náš klub (TPM) rozhodl, že se v žádném případě nebudeme účastnit práce vaší redakční rady a vašeho městského periodika. Vždy jsme preferovali apolitickou redakční radu a nezávislost zpravodaje na městském úřadu. V souladu s tiskovým zákonem, který vám ukládá poskytovat našemu klubu přiměřený prostor a čtenářům tudíž zpřístupnit náš pohled, a tím naplnit požadavek na objektivitu a vyvážené informace, budeme do "našeho" prostoru v souladu s tiskovým zákonem přispívat našimi texty. A abychom předešli zkreslení či vašim úpravám našich textů, dodáme tyto materiály už hotové, připravené pro tisk.


A tady máte ještě mail, kterým nás starosta k účasti v redakční radě vyzval (zveřejňujeme v plném znění, bez úprav):

Vážení předsedové politických klubů.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města neodsouhlasilo Váš návrh na jmenování redakční rady, ještě jednou Vás žádám o návrh na jmenování člena redakční rady "Velkomeziříčska". Rada města na svém zasedání dne 10 4. 2019 bude projednávat návrh na jmenování členů redakční rady. Pokud nikoho nenavrhnete, určí rada města dalšího člena sama.

Váš návrh očekávám nejpozději v úterý do 17.00 hod.

S přátelským pozdravem

Josef Komínek
starosta